Medzinárodný rok ovocia a zeleniny

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2021 za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Dôvodom na vyhlásenie roku bola naliehavá potreba zvýšenia povedomia o výživových a zdravotných výhodách konzumácie ovocia a zeleniny, presadzovanie zdravej výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby a spotreby ovocia a zeleniny.

Dňa 16.02.2021sa koná on-line medzinárodný panel odborníkov na vysokej úrovni s cieľom zdôrazniť význam genetickej rozmanitosti ovocia a zeleniny pre bezpečnosť potravín a výživy, na ktorom sa môžete zúčastniť aj Vy. Registrácia je možná do 15.02.2021 na adresehttps://fao.zoom.us/webinar/register/WN_qBP6bljMS7ivD72dkwbl8g