Obnovenie prevádzky systému ISPOR (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín (ISPOR) je od 5.2.2021 opätovne uvedený do prevádzky v stave údajov, v akom bol uzavretý ku dňu 30.11.2020. 

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search

Všetky zmeny z prechodného obdobia (december 2020 až január 2021) budú do systému doplnené najneskôr do dvoch týždňov.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.