Oznam pre držiteľov autorizácie nových prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok, ktoré budú onedlho obnovené (účinné látky etapy AIR 3 a AIR 4 skupina 1-3)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Pre prípravky na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 3 – AIR 4 (až po skupinu 3) už v rámci centrálnej zóny bol pridelený hodnotiaci členský štát (zRMS) na obnovenie autorizácií prípravkov na báze týchto účinných látok.

Po sfinalizovaní procesu pridelenia zRMS však bolo autorizovaných viacero nových prípravkov na ochranu rastlín na báze týchto účinných látok, pre ktoré zRMS ešte nebol pridelený.

Z uvedeného dôvodu Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky týmto žiada všetkých dotknutých držiteľov autorizácií nových prípravkov na ochranu rastlín, ktoré ešte nemajú pridelený zRMS na obnovenie autorizácie, aby poskytli informácie potrebné na uľahčenie prerozdelenia práce medzi členskými štátmi centrálnej zóny.

Informácie je potrebné vyplniť do tabuľky, ktorá je dostupná na CIRCABC:

ZRMS request for new PPP based on AIR3-AIR4 (up to group 3) - article 43 template

 (CIRCABC  > SANTE > PPP Zonal>Library>Zonal steering Committee Center>Public information).

alebo sa dá stiahnuť nižšie. V tabuľke sú uvedené aj pokyny, ktorými je potrebné sa pri vypĺňaní riadiť. Do tabuľky uvádzajte len nové prípravky na ochranu rastlín (prípravky, ktoré už majú priradený zRMS sa do tabuľky neuvádzajú).

Vyplnenú tabuľku je potrebné zaslať do 15. marca 2021 na sekretariát centrálnej zóny na PPP@Ctgb.nl