Oznam pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 4 (skupina 4)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

V súvislosti s budúcim obnovením schválenia účinných látok etapy AIR 4 a následným procesom obnovenia autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok a z dôvodu zabezpečenia lepšieho plánovania úloh členských štátov centrálnej zóny Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky žiada týmto všetkých držiteľov autorizácií takýchto prípravkov na ochranu rastlín, aby poskytli informácie o prípravkoch na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 4 zo skupiny 4.

Informácie je potrebné vyplniť do tabuľky, ktorá je dostupná na

CIRCABC: Art. 43 AIR4 group 4.1 and 4.2 template*

(*CIRCABC  > SANTE > PPP Zonal>Library>Zonal steering Committee Center>Public information).

alebo sa dá stiahnuť nižšie. V tabuľke sú uvedené aj pokyny, ktorými je potrebné sa pri vypĺňaní riadiť.

Vyplnenú tabuľku je potrebné zaslať do 15. februára 2021 na sekretariát centrálnej zóny na PPP@Ctgb.nl