Zoznam prípravkov na ochranu rastlín (k 1. 12. 2020)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vzhľadom na dočasnú nedostupnosť Informačného systému pre prípravky na ochranu rastlín (ISPOR) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) zverejňuje zoznam autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín spolu s rozsahom ich použitia. 

Zoznam je aktualizovaný ku dňu 1. 12. 2020.

https://www.uksup.sk/orp-zoznamy-pripravkov-na-ochranu-rastlin