Pozastavenie vydávania rastlinolekárskych osvedčení

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

V zmysle výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na pozastavenie vydávanie rastlinolekárskych osvedčení na rezané kvety pôvodom z Holandska do Ruskej federácie Vás týmto informujeme, že od 25.8.2015 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor ochrany rastlín pozastavuje vydávanie rastlinolekárskych osvedčení na rezané kvety pôvodom z Holandska do Ruskej federácie.