Pozvánka na webinár - ZDRAVIE RASTLÍN A TRVALO UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať o bezplatnom webinári, ktorý sa bude konať 16. decembra 2020 a ktorého témou bude nová rastlinolekárska legislatíva. Je to náhrada seminárov, ktoré sa mali uskutočniť povinne pre registrované subjekty na odbore ochrany rastlín za účelom získania oprávnenia na rastlinné pasy, ale z objektívne známych príčin to nebolo možné. Pozvánku aj všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.

Dôležité: Seminár bude prebiehať online formou. Účastníci budú môcť klásť otázky, ktoré budú zodpovedané v rámci diskusie. V prípade záujmu o seminár sa prihláste pomocou registračného formulára na tejto adrese: https://forms.gle/cjbq2eqVb1AMWguN9 v termíne najneskôr do 14.12.2020, 9:00 hod. Na základe vyplneného registračného formulára Vám zašleme pred konaním podujatia link na pripojenie sa k semináru (webináru).


Informácie k webináru sú zverejnené aj na na web stránke Agroinštitútu Nitra, štátny podnik 

Kalendár školení | Agroinštitút Nitra, štátny podnik (agroinstitut.sk)


Dokumenty na stiahnutie: