Pozastavenie prednostného vybavenia žiadostí v EPV

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Odo dňa 01.10.2020 sú pozastavené možnosti prednostného vybavovania žiadostí v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Žiadosti budú vybavované v štandardnej 30 dňovej lehote.