Dočasné odstavenie systému ISPOR z prevádzky (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že z dôvodu ukončenia spolupráce s doterajším prevádzkovateľom Informačného systému pre prípravky na ochranu rastlín (ISPOR) bude systém ISPOR od 1. 12. 2020 dočasne odstavený z prevádzky. Konania o autorizácii a/alebo povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín budú pokračovať aj naďalej, nedá sa však vylúčiť negatívny vplyv odstavenia prevádzky na rýchlosť prebiehajúcich konaní. Predpokladaná doba prerušenia prevádzky je do 15. 1. 2021. Register autorizovaných prípravkov v obmedzenej forme bude aktualizovaný manuálne v mesačných intervaloch na web stránke kontrolného ústavu. 

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.