Činnosť Skúšobného laboratória analýzy vína obnovená

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Počnúc dňom 23.11.2020 je činnosť Skúšobného laboratória analýzy vína obnovená. Vzorky na analytický rozbor vína prijíma Odbor vinohradníctva a a vinárstva. Žiadateľ sa minimálne 2 dni vopred informuje o možnosti prijatia vzoriek vína na tel. č. +421 2 59 880 209, mail: robert.borsky@uksup.sk. Osoba, ktorá privezie vzorky vína na analytický rozbor, musí mať na tvári rúško a na rukách ochranné rukavice.