OPATRENIA ÚKSÚP NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus) a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby, ÚKSÚP zavádza do odvolania tieto opatrenia:

  1. Nepovoleným osobám je vstup do areálu ÚKSÚP zakázaný.

  2. Žiadame žiadateľov, aby svoje podania (žiadosti či iné papierové dokumenty) zasielali výlučne elektronicky (elektronická schránka - Slovensko.sk) alebo prostredníctvom poštového podniku a ďalšiu komunikáciu s ÚKSÚP realizovali výlučne dištančne (elektronicky, mailom, poštou, telefonicky).

  3. Výnimky na neekologické osivo

    Žiadame žiadateľov o udelenie výnimky na použitie osiva a/alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ktorý nebol získaný metódou ekologickej poľnohospodárskej výroby na základe nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 čl. 45 ods. 5, aby sa o vybavení svojej žiadosti informovali výlučne elektronicky na e-mailových adresách: ekologia@uksup.sk
    a gabriela.tothova@uksup.sk.

    Dňom 01.10.2020 boli pozastavené možnosti prednostného vybavovania žiadostí. Žiadosti budú vybavované v štandardnej 30 dňovej lehote.

  4. Prijímanie externých vzoriek

Počnúc dňom 01.10.2020 až do odvolania ÚKSÚP prijíma vzorky do svojich laboratórií nasledovne: žiadateľ sa minimálne 2 dni vopred informuje o možnosti prijatia vzorky na dole uvedených kontaktoch:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diagnostika škodlivých organizmov                                   ochrana@uksup.sk
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy vína                                                                        robert.borsky@uksup.sk                 tel.č.: 02-59 880 209
                                                                                            ivana.benkovicova@uksup.sk         tel.č.: 02-59 880 252

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy osív a sadív BA                                                       monika.holubicova@uksup.sk        tel.č.: 02-59 880 253
                                 Vígľaš                                                 maros.sluka@uksup.sk 
                                                                                            iveta.kamasova@uksup.sk              tel.č.: 045-52 422 72

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy pôdy BA                                                                  lubomir.malis@uksup.sk                 tel.č.: 02-59-880 202
                       KE                                                                  gabriela.petruskova@uksup.sk       tel.č.: 055 7901 259;
                                                                                                                                                     0918 806 537
                       Vígľaš                                                            marek.slovik@uksup.sk                   tel.č.: 045-524 2224;
                                                                                                                                                     0917 660 383

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skúšobné molekulárno-                                                        miroslava.feketova@uksup.sk         tel.č.: 02-59 880 370
biologické laboratórium                                                        michaela.hudecova@uksup.sk        tel.č.: 02-59 880 371

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy krmív                                                                        pavol.viktorin@uksup.sk                  tel.č.: 02-59 880 260
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoba, ktorá vzorku na analýzu privezie na pracovisko ÚKSÚP, musí mať na tvári rúško a na rukách gumené rukavice.