Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z. zakázané

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Na stránkach ÚKSÚP – ORP

https://www.uksup.sk/orp-zoznamy-pripravkov-na-ochranu-rastlin

je zverejnený Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z. zakázané, ako aj mapa chránených vodohospodárskych oblastí:

„Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z. zakázané“

„Mapa chránených vodohospodárskych oblastí“