Ďakujeme za návštevu

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy sa už skončil.

Aj v tomto roku sa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v rámci tejto výstavy tešil veľkému záujmu návštevníkov.

Výstavu otvorili svojimi príhovormi predseda vlády SR Robert Fico a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.

ÚKSÚP sa prezentoval účastníkom Agrokomplexu hneď na niekoľkých miestach. Prvým bol stánok v pavilóne M1, kde mohli návštevníci dostať odborné poradenstvo v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, výživy a ochrany  rastlín, bezpečnej aplikácie pesticídov, odrodovej skladby poľných plodín a zelenín, druhým bolo malé políčko so zeleninou v časti okrasných políčok s ukážkou druhov zelenín vhodných pre malé záhradky prípadne balkóny a tretím a zároveň najväčším prezentačným miestom boli výstavné zeleninárske políčka v časti B4 v rámci Dní poľa s ukážkou pestovania rôznych druhov a odrôd zeleniny, liečivých rastlín, maku, sóje a zemiakov. Tieto výstavné políčka navštívilo aj napriek štvrtkovému rannému dažďu už v tento prvý deň množstvo dospelých a detí.

V stánku v pavilóne M1 privítal vo štvrtok generálny riaditeľ Bohumil Krajmer zástupcov MPRV SR generálnu riaditeľku sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu Slávku Jánošíkovú, generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva Jána Vajsa, riaditeľku odboru rastlinnej výroby Janu Vargovú, riaditeľku Hydromeliorácie,  štátny podnik Lauru Nagyovú, ktorí si boli pozrieť aj výsledky práce našich zamestnancov na výstavných políčkach v rámci Dní poľa. V piatok navštívili výstavné zeleninárske políčka aj minister Ľubomír Jahnátek a generálna riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu Slávka Jánošíková.

 

V rámci tohtoročných výstavných dní navštívilo zeleninárske políčka cca 15 tisíc malých aj veľkých návštevníkov.

Ďakujeme všetkým za návštevu a tešíme sa na vás aj na budúci rok.