PONUKA Vypracovanie návrhu na využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely spaľovaním

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Referát obnoviteľných zdrojov energií  OPHOZE, pracovisko Rovinka ponúka:

Vypracovanie návrhu na využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely spaľovaním na:

  • ohrev teplej úžitkovej vody

  • ohrev technologickej vody

  • vykurovanie objektov

  • sušiarenstvo


V návrhu budú zohľadnené Vaše výrobné, prevádzkové a ekonomické podmienky ako aj vybraný najvhodnejší druh biomasy na energetické účely, ktorý by bolo možné vo Vašom podniku využívať.

Súčasťou návrhu bude aj ekonomické zhodnotenie vypracovaného technického riešenia.

 V prípade vážneho záujmu zabezpečíme vypracovanie predbežného cenového návrhu výrobcom zariadení na využívanie biomasy na energetické účely


Bližšie informácie poskytnú

Ing. Štefan Pepich, PhD. – 02/ 32 786 317; stefan.pepich@uksup.sk  - odborný zamestnanec Referátu obnoviteľných zdrojov energií

PhDr. Ildikó Maggioni Brázová – 02/ 59 880 339; ildiko.brazova@uksup.sk - riaditeľka Odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií