UPOZORNENIE pre pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Hlavnými hostiteľskými rastlinami sú rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum) a paprika ročná (Capsicum annuum). Viac informácií v dokumente na stiahnutie.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vyzýva všetkých pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus, aby hlásili podozrenia z výskytu na e-mailovej adresa ochrana@uksup.sk, telefonicky na čísle 02/59 88 03 42 alebo písomne na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Odbor ochrany rastlín

Matúškova 21

833 16 Bratislava