Usmernenie k uznávaniu výsledkov vegetačných skúšok hnojiva pre účely certifikácie

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Upozorňujeme žiadateľov o certifikáciu hnojív, že dňa 03. 08. 2020 vstúpilo do platnosti Dodatočné usmernenie „Požiadavky na predkladanú dokumentáciu k uznávaniu výsledkov vegetačných skúšok hnojiva vykonaných pre účely certifikácie“