Informácia pre výrobcov/dovozcov hnojív – žiadateľov o registráciu hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte EÚ

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Upozorňujeme výrobcov/ dovozcov – žiadateľov, zaradených do zoznamu vzájomne uznaných hnojív, ktorým skončila platnosť registrácie ich výrobkov, aby poslali na OPHOZE, Referát certifikácie hnojív potvrdenie o predĺžení platnosti registrácie, resp. doklad o novej registrácii spolu s novou schválenou etiketou.