Informácia o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje,

že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský

od 01.08.2020

vymenoval do funkcie generálnej riaditeľky

Ing. Janu Vargovú, PhD.