Oznámenie o začatí pozemkových úprav vo Vinohradníckej oblasti Tokaj

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Na základe Uznesenia vlády č. 601/2015 zo 4.11.2015, úloha č. B.20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začalo s pozemkovými úpravami vo Vinohradníckej oblasti Tokaj, ktorá je ohraničená hranicami katastrálnych území tokajských obcí Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky. Jedným z výsledkov týchto pozemkových úprav bude aktualizácia Vinohradníckeho registra SR vo Vinohradníckej oblasti Tokaj.