OZNAM

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19), počnúc dňom 02.06.2020 platia nasledovné opatrenia na pracovisku ÚKSÚP, Matúškova 21, Bratislava:

1. Externé návštevy môžu byť vpúšťané do areálu ÚKSÚP na Matúškovej 21 za týchto podmienok:

  • zapísanie sa na vrátnici,

  • do areálu ÚKSÚP bude umožnený vstup len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka),

  • dezinfekcia rúk vo vstupe do areálu ÚKSÚP,

  • referent vrátnice informuje zamestnanca ÚKSÚP o príchode jeho návštevy.

2. Vstupná brána ostáva otvorená počas celej pracovnej doby ÚKSÚP.

3. Podateľňa ÚKSÚP je otvorená a pracuje v pôvodnom režime, v zmysle úradných hodín podateľne ÚKSÚP.

4. Výberové konania prebiehajú.

POZOR! V platnosti ostáva i naďalej opatrenie týkajúce sa prijímania externých vzoriek zo dňa 23.03.2020 (Oznam na Web stránke ÚKSÚP zo dňa 20.03.2020, bod 6).