Výročná správa a verejný odpočet

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 26.05.2020 výlučne elektronickou formou.

 

Správu o činnosti ústavu za rok 2019 nájdete TU