Ponuka bezplatného poradenstva analytického laboratória tuhých palív a biomasy

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Analytické laboratóriu tuhých palív a biomasy vRovinke ponúka svoje bezplatné individuálne poradenské službyv oblasti bioenergetiky s cieľom podporiť výrobcov biomasy. V prípadezáujmu o analýzu bioplynu a metódy ako stanovenie spalného tepla,stanovenie vlhkosti, stanovenie obsahu popola, dĺžky a priemeru pelieta stanovenie ťažkých kovov metódou AAS, nás prosím neváhajte kontaktovaťna telefónnom čísle 02/32786329 – Ing. Iveta Sajanová (vedúca ALTPB), 02/32786331 - Ing. Oskar Šajgalík (zástupca vedúcej ALTPB) alebo emailom na iveta.sajanova@uksup.sk, oskar.sajgalik@uksup.sk