ORP - Platnosť certifikátov GEP

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Platnosť certifikátov GEP.

 

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje žiadateľov o vykonanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe (GEP) a o povolenie používania prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja podľa § 21 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aby sledovali  platnosť certifikátov GEP skúšobných pracovísk, ktoré požiadajú o testovanie v súlade s GEP, pretože niektorým subjektom platnosť certifikátu končí v roku 2021, prípadne v roku 2022, resp. už skončila v roku 2020.

Aktuálna platnosť certifikátov GEP.

Číslo
Číslo
GEP
Pracovisko
Dátum
platnosti
1
1a,1b, 1c
ÚKSÚP- OBS , Bratislava, Zvolen, Košice
15.02.2021
2
2
Fyse, s.r.o., Odd. AgroLab, Koláre
04.02.2021
3
3
Gemerprodukt Valice, OVD, Rimavská Sobota
12.04.2021
4
4
Blumeria consulting s.r.o, Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Nitra
20.06.2021
5
5a
VŠS Malý Šariš
20.12.2021
6
5b
EP Borovce
19.12.2022
7
5c
VURV Piešťany
12.12.2022
8
5d
VŠS Vígľaš-Pstruša
06.03.2023
9
6
NLC Banská Štiavnica
24.08.2022
10
7
Berberis s.r.o., Ing. Ľubica Forgáčová, Boliarov
16.11.2022
11
8
ResearchAgro 2008 s.r.o., Zlatná na Ostrove
24.04.2020
12
9
InTec Agro Trials Slovakia S.r.o.
25.03.2024