Označovanie vozidiel prepravujúcich krmivá.

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

V súvislosti s ochorením COVID 19 odporúča odbor krmív a výživy zvierat svojim registrovaným prepravcom krmív viditeľne označiť svoje vozidlá pre plynulejšiu prepravu krmív v rámci EÚ nasledovným obrázkom. Krmivá patria medzi nevyhnutné produkty a tým spadajú medzi produkty tzv. zelený pruh.

Dokumenty na stiahnutie: