ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020

Vážená odborná a laická verejnosť,

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej „ÚKSÚP“) si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojej expozície na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, ktorý sa bude konať v dňoch 23. - 26. 01. 2020 na výstavisku Incheba, a.s. v Bratislave.

Tešíme sa na Vás v hale D, expozícia 304A s prezentáciami zameranými na oblasť vinohradníctva a vinárstva, ekologickej poľnohospodárskej výroby a ovocinárstva.

Otváracie hodiny výstavy sú nasledovné:

23. 01. 2020, štvrtok
9.00 – 18.00 hod.
vstup pre odbornú verejnosť
24. 01. 2020, piatok
9.00 – 13.00 hod.
vstup pre odbornú verejnosť
24. 01. 2020, piatok
13.00 – 18.00 hod.
vstup pre verejnosť
25. 01. 2020, sobota
10.00 – 18.00 hod.
vstup pre verejnosť
26. 01. 2020, nedeľa
10.00 – 17.00 hod.
vstup pre verejnosť

V dňoch určených pre odbornú verejnosť, t.j. 23. a 24. 01. 2020, máme pre Vás v rámci sprievodného programu pripravené v expozícii ÚKSÚP odborné prednášky:

ŠTVRTOK 23. 01. 2020 

13.30 Podmienky registrácie odrôd viniča hroznorodého 

Ing. Katarína Hanzelyová, ÚKSÚP, poverená riadením odboru odrodového

skúšobníctva

14.00 Ekologická poľnohospodárska výroba v podmienkach Slovenskej republiky 

 Ing. Jana Vargová, PhD., ÚKSÚP, riaditeľka odboru ovocinárstva a ekologickej

poľnohospodárskej výroby

14.45 Šľachtenie odrôd viniča hroznorodého 

 Ing. Ondrej Korpás, CSc., šľachtiteľ

15.30 Nové trendy v ovocinárstve 

Ing. Samuel Michálek, ÚKSÚP, riaditeľ sekcie odborných činností

PIATOK 24. 01. 2020

11.00  Certifikácia vín s chráneným označením

Ing. Ivana Benkovičová, ÚKSÚP, riaditeľka odboru vinárstva a vinohradníctva

13.00  Podmienky registrácie odrôd viniča hroznorodého 

Ing. Katarína Hanzelyová, ÚKSÚP, poverená riadením odboru odrodového

skúšobníctva

13.45 Ekologická poľnohospodárska výroba v podmienkach Slovenskej republiky 

Ing. Jana Vargová, PhD., riaditeľka odboru ovocinárstva a ekologickej
poľnohospodárskej výroby

14.15 Nové trendy v ovocinárstve 

Ing. Samuel Michálek, ÚKSÚP, riaditeľ sekcie odborných činností