ZDRAVIE RASTLÍN - Nové pravidlá pre cestujúcich

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

OD 14. decembra 2019 sa v rámci Európskej Únie uplatňuje nová rastlinolekárska legislatíva NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín. Európska Komisia pripravila pre verejnosť nasledovné informačné videá: 


INFORMAČNÉ VIDEO EURÓPSKEJ KOMISIE 2019


INFORMAČNÉ VIDEO EURÓPSKEJ KOMISIE 2020