ZÁSADY POUŽÍVANIA SYSTÉMU TRACES NT - školenie 23.10.2019

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Vás pozývajú na školenie

ZÁSADY  POUŽÍVANIA  SYSTÉMU  TRACES  NT

Systém TRACES NT (Trade Control Expert System – New Technology) je online nástroj pre správu hygienických požiadaviek európskeho trhu vrátane dovozcov zvierat, rozmnožovacieho materiálu, potravín, krmív a rastlín.

Cieľ podujatia:   Oboznámiť dovozcov, vývozcov, deklarantov so zásadami požívania online systému TRACES NT v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach, ktoré nadobudne v EÚ účinnosť 14. decembra 2019

Článok 56 nariadenia hovorí o používaní jednotného vstupného zdravotného dokladu (CHED) prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku a aj príslušnými organmi vykonávajúcimi úradné kontroly pri dovoze z tretích krajín.

Termín konania:         23.10.2019, o 9:00 - dovoz krmív z tretích krajín

Miesto konania:          ÚKSÚP v Bratislave, pracovisko Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Majerská 326, 900 41 Rovinka

Zasadacia miestnosť (2. poschodie)

 

Program:

 

8:30                             Registrácia

9:00 – 9:15                  Otvorenie; Ing. Marta Magdolenová, ÚKSÚP

9:15 – 10:45                Nariadenie o úradných kontrolách 2017/625, prihlásenie do systému TRACES

10:45 – 11:00              Prestávka

11:00 – 12:00              Vytvorenie dokumentu CHED-D vyplnenie prvej časti osobou zodpovednou za náklad           

12:00 – 13:00              Obed

13:00 – 15:00              Klonovanie CHED-D, tranzit, prekládka, pokračovanie prepravy, rozhodnutie  o zásielke

15:00                          Záver školenia

 

  

Informácie pre účastníkov:

 

1. Školenie je bezplatné. Účastníci budú mať  k dispozícii študijný materiál.

2. Prednášajúca: Ing. Marta Magdolenová, Odbor krmív a výživy zvierat, ÚKSÚP; tel.: 02/59 880 267e-mail: marta.magdolenova@uksup.sk

3. Organizácia podujatia: Ing. Dana Vongrejová, ÚKSÚP; tel.: 02/59 880 411e-mail: dana.vongrejova@uksup.sk 

 

 

Dovoz rastlín / krmív z tretích krajín:

 

Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a krmív z tretích krajín bude povinnosťou dovozcu, respektíve osoby zodpovednej za zásielku (colného deklaranta) vyplnením prvej časti CHED (CHED PP pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, CHED D pre krmivá) oznámiť príchod zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu najmenej jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zásielky.

V prípade, že dokument CHED nebude v systéme pri príchode zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu, úradná kontrola bude vykonaná až po vyplnení prvej časti CHED v systéme TRACES.

Inšpektor na hraničnej kontrolnej stanici v druhej časti CHED doplní informáciu o vykonanej kontrole, odbere vzoriek a na základe výsledkov kontroly rozhodne o zásielke.

Uvoľnenie zásielky na trh bude možné len po predložení vyplneného dokumentu CHED, ktorý potvrdzuje, že zásielka spĺňa požiadavky vstupu do EÚ colným orgánom.

Na to aby osoba zodpovedná za zásielku mohla vyplniť prvú časť CHED, je  potrebné zriadiť bezplatný účet v systéme TRACES NT.

 Návod na prihlásenie do systému TRACES NT nájdete tu (link Komisie: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm).