Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4. (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4.

Vážený držiteľ autorizácie,

ako iste viete, po obnovení schválenia účinných látok skupiny AIR4 [1], sa začína proces podľa článku 43 (obnovenie autorizácie pre všetky prípravky obsahujúce tieto účinné látky).

S cieľom pomôcť členským štátom  centrálnej zóny v plánovaní  očakávaných pracovných povinností, si dovoľujeme požiadať všetkých dotknutých držiteľov autorizácie, aby poskytli informácie na uľahčenie spolupráce medzi členskými štátmi. Týmto e-mailom Vás preto žiadame o zaslanie informácií o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky AIR 4, skupiny 1 – 3.

Informácie je potrebné uviesť do tabuľky, ktorú posielame v prílohe tohto e-mailu. Vezmite, prosím, na vedomie, že vzhľadom na súčasný status Brexitu, nie je možné navrhovať UK ako zRMS pre prípravky s týmito účinnými látkami a rovnako do tabuľky nie je potrebné vypĺňať údaje pre prípravky, ktoré sú autorizované len v UK.

Ďalšie pokyny na vyplnenie sa nachádzajú v priloženej tabuľke. 

ART. 43 AIR4-group 1-3 renewal products Central Zone

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyplnenú tabuľku zaslali najneskôr do 15. decembra 2018 na sekretariát centrálnej zóny na PPP@Ctgb.nl

S pozdravom

Mgr. Peter Kiklica riaditeľ ORP

[1] Účinné látky sú uvedené v nariadení č.  2016/183