Dodatok k cenníku

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Dodatok č. 1/2015 k Cenníku výkonov na úseku úradnej kontroly, štátnej kontroly, skúšobných činností a ostatných odborných činností.