ÚKSÚP na Agrokomplexe 2018

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážená odborná a laická verejnosť,

ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojej expozície na 45. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 16. - 19.08.2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

V stánku umiestnenom za pavilónom M4 – malé výstavné políčka – si môžete prezrieť expozíciu zeleniny, aromatických a liečivých rastlín.

Nosnou témou expozície ÚKSÚP bude tento rok výživa rastlín. Môžete sa zapojiť do ankety a získať kupón na bezplatný agrochemický rozbor pôdy a vyhotovenie odborného posudku k rozborovanej pôde s návrhom na racionálne hnojenie.

V sobotu 18.08.2018 sa v rámci sprievodného programu ENVIRO 2018 uskutoční v pavilóne B prednáška Ing. Štefana Gáboríka z Odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií na tému „Kontrola pôdnej úrodnosti a racionálneho používania hnojív“.

Tešíme sa na Vašu návštevu.