Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín do 31.7.2018

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážení vinári upozorňujeme Vás na povinnosť podľa zákona č. 313/2009 Z. z. oznámiť kontrolnému ústavu do konca vinárskeho roka - 31. júla 2018množstvo použitých cibéb na výrobu tokajských vín. Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedené v prílohe č. 14 k vyhláške č. 350/2009 Z. z..

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Róbert Borský
tel: + 421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk