Návšteva COBORU 2015

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Odbor odrodového skúšobníctva navštívili v dňoch 10. - 12. 6. 2015 pracovníci poľského skúšobného úradu COBORU (Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych), medzi ktorými bol vedúci oddelenia DUS skúšok a viacerí DUS referenti a VCU pokusníci.

Program zahŕňal návštevu piatich skúšobných staníc ÚKSÚP: Nové Zámky, Veľké Ripňany, Beluša, Spišská Belá a Spišské Vlachy. Cieľom návštevy bola najmä výmena praktických skúseností pri výkone DUS skúšok aj skúšok hospodárskej hodnoty odrôd, prehliadka poľných pokusov odrôd poľných plodín, zelenín aj ovocných druhov a spôsob uskladňovania osív odrôd.

V poľných podmienkach si kolegovia vzájomne odkomunikovali spôsob zakladania a hodnotenia DUS pokusov a oboznámili sa s referenčnou kolekciou odrôd viacerých plodín.

Aj táto návšteva prispela k pokračovaniu dobrej dlhoročnej spolupráce medzi ÚKSÚP a COBORU.