Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

Informujeme dodávateľov množiteľského materiálu, že termín pre konečné doručenie vyplnených prihlášok pre ozimné druhy a vybrané jarné druhy je posunutý do 30.3.2018.

Zároveň upozorňujeme, že v sezóne v roku 2018 sa množiteľské porasty budú prihlasovať na nových tlačivách. Nové tlačivá budú doručené dodávateľom, prípadne o možnosti ich vyzdvihnutia na odbore osív a sadív, budú dodávatelia informovaní.

Termíny pre doručovanie prihlášok vybraných druhov:

do 30.03. - ozimné druhy: obilniny – pšenica, jačmeň, tritikale, raž, ďatelinoviny a trávy z prvej kosby, vika siata, hrach siaty

do 30.03. - repka jarná a repica, pažítka, reďkovka, reďkev, šalát, špenát, semenačky dvojročných zelenín, pekinská kapusta, sadzačky kelu ozimného, hrach siaty pravý, hrach siaty vrátane pelušky, horčica biela