FORMULÁR - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené povinnosti zaslania údajov o spotrebe hnojív, objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat do 15. februára kalendárneho roka sa v zmysle  ustanovení § 14 vyhlášky MP RV SR č. 151/2016 Z. z. poskytujú kontrolnému ústavu formou elektronického podania na formulári ktorý nájdete na nasledovnej adrese: http://www.uksup.sk/storage/app/media/evidencia-hnojiv/setup.zip

Prostredníctvom tohto formulára je možné zároveň zaslať spotrebu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov.

Pokyny pre inštaláciu:

Stiahnutím súboru setup.exe a jeho následným spustením sa na Vašom počítači nainštaluje aplikácia EvidenciaHnojiv, ktorá slúži na zadávanie požadovaných informácií. V hlavnom okne aplikácie (vpravo hore) je priložený základný manuál pre ovládanie programu vo formáte pdf, ktorý je možné vytlačiť.

Minimálne požiadavky SW:
Windows XP SP 2 alebo vyššia
.NET Framework 3.5 alebo vyššia

Minimalne poziadavky HW:
> 800 MHz Procesor
> 512 MB RAM
Grafický adaptér s podporou DirectX