ÚKSÚP na Agrokomplexe 2017

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážená odborná a laická verejnosť,

ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícii na 44. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 17. - 20.08.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

V stánku umiestnenom v pavilóne B nájdete prezentáciu činnosti ÚKSÚP s odborníkmi pripravenými poskytnúť odborné informácie v oblasti  výživy a ochrany rastlín, bezpečnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, odrodovej skladbe poľných plodín a zelenín. Ďalej Vám odpovedia na otázky ohľadom ekologickej poľnohospodárskej výroby, vinohradníctva,  vinárstva,  ovocinárstva a celej svojej činnosti ako orgánu štátnej správy v sektore poľnohospodárstva.

V rámci Dní poľa bude na výstavných políčkach v časti B4 vysadených množstvo odrôd rôznych druhov zeleniny, liečivých rastlín, kukurice cukrovej a zemiakov.

Tešíme sa na Vašu návštevu.