Metodický pokyn ÚKSÚP č. 9/2017

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Postup rastlinolekárskej kontroly na hraničných inšpekčných staniciach

stručne vysvetľuje postup pri rastlinolekárskych kontrolách dovozu z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (ďalej len „HIS“). Metodický pokyn je určený dovozcom rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.