Baktéria Xylella fastidiosa

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Pre informáciu verejnosti ohľadom baktérie Xylellla fastidiosa pripravili odborníci ÚKSÚP v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nasledovné prezentácie:

"Princípy kontrol vo vnútrozemí, rastlinné pasy, opatrenia Slovenskej republiky, monitorovanie baktérie Xylella fastidiosa"

"Medzinárodný obchod, podmienky dovozu, legislatíva EÚ"

"Skúsenosti Talianska s regulovaním výskytu baktérie Xylella fastidiosa"

"Využitie molekulárnych metód na detekciu baktérie Xylella fastidiosa"

"Karanténne živočíšne škodlivé organizmy, ktoré sa môžu šíriť drevom a dreveným obalovým materiálom"

"Xylella fastidiosa - informačný leták"

 

Prezentácie nájdete TU!