Výročná správa a verejný odpočet

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.mája 2017 o 11:00 hod. v sídle ÚKSÚP na Matúškovej 21, v zasadačke v pavilóne A

Správu o činnosti ústavu za rok 2016 nájdete TU