Aktuálny stav monitorovania výskytu baktérie Xylella fastidiosa v Slovenskej republike

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) vykonal za účelom zistenia možného výskytu baktérie Xylella fastidiosa od 20.03.2017 do dnešného dňa kontroly v obchodnej sieti (záhradné centrá), kontroly verejnej zelene a kontroly na základe podnetov od obyvateľov.

Spolu zamestnanci ÚKSÚP, Sekcie kontroly, oddelenia kontroly ochrany rastlín vykonali 116 kontrol, v rámci ktorých odobrali 94 vzoriek.

V 42 vzorkách výskyt baktérie potvrdený nebol, 56 vzoriek je stále v štádiu testovania.