Výročná správa a verejný odpočet

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Verejný odpočet Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 25.5.2015 o 13:00 hod. v sídle ÚKSÚP na Matúškovej 21, v zasadačke v pavilóne B 

Správu o činnosti ústavu za rok 2014 nájdete TU