Vírusy patria medzi najjednoduchšie nebunkové organizmy. Sú to parazitické patogénne činitele, ktoré sa medzi rastlinami prenášajú cicavým hmyzom (voškami, strapkami). Niektoré druhy rastlín nemusia prejavovať príznaky nakazenia, ale vírusy ktoré sa v nich vyskytujú, môžu byť vysoko infekčné a prenosné na iné druhy rastlín, kde sa môžu prejaviť rôzne silnými príznakmi. Zdroj vírusovej nákazy teda môžu byť aj buriny vyskytujúce sa v poraste. Prenášajú sa tiež mechanickou manipuláciou (prostredníctvom ratlinnej šťavy), očkovaním a štepením. Vírusy nemajú vlastný metabolizmus, preto sa rozmnožujú v bunkách hostiteľskej rastliny, kde sa pohybujú hlavne cievnymi zväzkami, cez ktoré sa postupne šíria do celej rastliny.

Príznaky na rastlinách môžu byť od nenápadnej zmeny farby listov alebo stoniek, až po nekrózu a odumieranie pletív. Medzi ďalšie príznaky patrí zmenšenie rastu (zakrpatenosť), zmeny farby ako krúžkovitosť, mramorovitosť, čiarkovitosť (vírusové mozaiky), žltnutie (vírusové žltačky), hnednutie (vírusové bronzovitosti) nádory a zhrubnutia či rôzne iné tvarové deformácie. Príznaky vírusového ochorenia môžu byť zamenené s nedostatkom či nadbytkom niektorých biogénnych prvkov, prípadne aj s poškodením postrekom.

Vírusové choroby sa potláčajú negatívnym výberom (odstraňovanie napadnutých rastlín), ničením cicavého hmyzu, pestovaním odolných či tolerantných odrôd, a rôznymi agrotechnickými zásahmi (správna výživa a agrotechnické termíny výsadby).

V súčasnosti sa kontrolujú podľa národného monitorovacieho programu a v rámci ďalšieho monitoringu nasledujúce vírusy: Pepino mosaic virus (vírus mozaiky pepina), Tomato leaf curl New Delhi virus, a vírusy zemiakov Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y, a Potato leaf roll virus (vírus zvinutky zemiakov).

Monitorujú sa aj viroidy, ktoré sú vírusom podobné organizmy, konkrétne Potato spindle tuber viroid.