VÝSKUMNÉ CENTRUM POTENCIÁLU BIOMASY

Prijímateľ projektu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky
Výška projektového grantu: 2 500 000 Eur
Nórsky finančný mechanizmus: 2 125 000 Eur / Spolufinancovanie štátnym rozpočtom: 375 000 Eur
Obdobie realizácie: 3. 8. 2015 – 30. 4. 2017
Číslo projektu: GIIPP001
Programová oblasť: Zelené inovácie v priemysle