Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky ÚKSÚP
SKTC-106

Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

 

 

 

Útvar riaditeľa

 

 

Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Organizačný útvar

Pozícia

Daniela
Bukovská
Ing.

daniela.bukovska@uksup.sk

02/59 88 02 72


Útvar riaditeľa

Poverená zastupovaním

Štefan
Pepich
Ing., PhD.

stefan.pepich@uksup.sk

02/32 78 63 17

Útvar riaditeľa

Projektová príprava a poradenstvo

 

 

 

Skúšobné laboratórium

 

 

Marián
Ježík
Ing.
            marian.jezik@uksup.sk

02/32 78 63 01

Skúšobné laboratórium

Vedúci Skúšobného laboratória TSÚP

Anton
Somolányi
Ing.

anton.somolanyi@uksup.sk

02/32 78 63 25

0917 210 956

Skúšobné laboratórium

Manažér kvality, odborný pracovník pre oblasť dopravy a meraní aplikačných zariadení

Jaroslav
Domaník
Ing.

jaroslav.domanik@uksup.sk

02/32 78 63 16

0917 213 458

Skúšobné laboratórium

Metrológ a odborný pracovník pre oblasť dopravy

Erika
Franková
Ing.

erika.frankova@uksup.sk

02/32 78 63 40

0917 210 882

Skúšobné laboratórium

Odborná pracovníčka v oblasti liehovarníctva, meraní hluku, vibrácií

a sušiarní

Dušan
Chudý
Ing.

dusan.chudy@uksup.sk

02/32 78 63 45

Skúšobné laboratórium

Odborný pracovník pre oblasť dopravy

Zuzana
Domaníková
Ing.

zuzana.domanikova@uksup.sk

02/59 88 03 26

Skúšobné laboratórium

Odborná pracovníčka v oblasti rastlinolekárstva – zápis a evidencia aplikačných zariadení

Peter
Janík
Ing.

peter.janik@uksup.sk

02/32 78 63 01

Skúšobné laboratórium

Odborný pracovník pre oblasť dopravy a merania IP krytia

 

 

 

Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

 

Iveta
Sajanová
Ing.

iveta.sajanova@uksup.sk

02/32 78 63 29

Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

Vedúca Analytického laboratória tuhých palív a biomasy

Baltazár
Farkaš
Ing.

baltazar.farkas@uksup.sk

02/32 78 63 48

Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

Manažér kvality

Lucia
Andelová
PhDr., PhD.

lucia.andelova@uksup.sk

02/32 78 63 34

Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

Projektová koordinátorka

Oskar
Šajgalík
Ing.

oskar.sajgalik@uksup.sk

02/32 78 63 31

Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

Metrológ

Petra
Harmanová

petra.harmanova@uksup.sk

02/32 78 63 31

Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

Laborantka