ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA k projektu sa konala dňa  26.4.2017 v Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom v Rovinke. 

STAVEBNÉ ÚPRAVY laboratórií

INŠTALÁCIA KOTLA NA BIOMASU, ktorý pre TSÚP dodal projektový partner BIOMASA, Kysucký Lieskovec
Fotodokumentácia

NÁVŠTEVA NÓRSKYCH EXPERTOV dňa 28.11.2016 sme v rámci nórsko-slovenskej spolupráce privítali v Technickom a skúšobnom ústave v Rovinke expertov z Nórska.

ÚVODNÁ KONFERENCIA k projektu realizovaná pod záštitou veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva sa konala 12.4.2016 v Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom v Rovinke.
Fotodokumentácia