Skúšobné stanice

mini logo ÚKSÚP
Meno
Priezvisko
Titul
Telefónne číslo
Mobilné číslo
Pracovisko
Adresa
Pozícia
Oblasť
Iveta
Lukovičová
Mgr.
033/6455378

SS Báhoň
Ul. 1.mája 159/37
900 84 Báhoň
Poverená riadením
ZÁPAD
Juraj
Moško
Ing.
042/4624660
´0905525703
SS Beluša
Továrenská 421/2
018 61 Beluša
Vedúci SS
ZÁPAD
František
Lenče
Ing.
035/6428553
´0905642850
SS Nové Zámky
Nitrianska 113
940 01 Nové Zámky
Vedúci SS
ZÁPAD
Ivan
Gábriš
Ing.
038/5392311
´0918806583
SS Veľké Ripňany
Topoľčianska 488/29
956 07 Veľké Ripňany
Vedúci SS
ZÁPAD
Vladimír
Banič
Ing.
031/5530646
´0918806577
SS Veľký Meder
Mostová ul. 84
932 01 Veľký Meder
Vedúci SS
ZÁPAD
Peter
Hudec
Ing.
036/7711236
´0918806596
SS Želiezovce
Ul.kpt.Nálepku 65
937 01 Želiezovce
Vedúci SS
ZÁPAD
Peter
Kolenič
Ing.
055/6930261
´0908921964
SS Haniska
Obecný úrad Belža, č.d. 80  04458 Belža
Vedúci SS
VÝCHOD
Jozef
Tkáč
Ing.
051/4523684
´0918806892
SS Jakubovany
083 01 Jakubovany 190
Vedúci SS
VÝCHOD
Marián
Tokár
Ing.
052/4581018
´0918806907
SS Spišská Belá
Kúpeľná 64
059 01 Spišská Belá
Vedúci SS
VÝCHOD
Peter
Skliňár
Ing.
057/4421802
´0918806913
SS Vranov n/Topľou
Lomnická 750
093 03 Vranov nad Topľou
Vedúci SS
VÝCHOD
Katarína
Skaličanová
Ing.
´0915820640
´0905331195
SS Bodorová
038 45 Bodorová 22
Vedúci SS
STRED
Katarína
Nagyová
Ing.
´0918599902
´0905136416
SS Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 71
Vedúci SS
STRED
Ján
Furimský
Ing.
´0915820656
´0905922258
SS Vígľaš
SNP 746/99
962 02 Vígľaš
Vedúci SS
STRED
Jozef
Odziomek
Ing.
053/4495311
0918806896
SS Spišské Vlachy
Partizánska 14 053 61 Spišské Vlachy
Vedúci SS
VÝCHOD