Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva

mini logo ÚKSÚP


ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

 

Ing. Samuel Michálek
riaditeľ sekcie
č.tel.: 02/59 880 355
         038/539 26 40, 1
fax: 02/59880800
       038/539 26 42
e-mail: samuel.michalek@uksup.sk