Príjem vzoriek na certifikáciu vína pozastavený

mini logo ÚKSÚP