Dočasné odstavenie systému ISPOR z prevádzky (ORP)

Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve


ORP-Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil


Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z. zakázané


Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín. (ORP)


UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na  ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na  paralelný obchod (ORP)


ORP Zoznam prípravkov na ochranu rastlín (2020)


ORP Postup pre novú autorizáciu pomocného prípravku


Informácia o požiadavkách na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín v súvislosti so zložením koformulantov. (ORP)


Informácie o účinnej látke chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl


Informácia ORP o zmene odborného pracoviska

 

Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4.


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín.

ISPOR – zoznamy prípravkov na ochranu rastlín

Vyhlásenia záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenie vrcholového manažmentu ÚKSÚP

 


Manuál pre používanie online databázy pre prípravky na ochranu rastlín ISPOR

 

Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín

 

Hlásenie o predaji prípravkov na ochranu rastlín


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín - PPPAMS

Informácia pre držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín ohľadom predĺženia doby platnosti autorizácie a obnovenia autorizácie prípravkov na ochranu rastlín