Opatrenia ÚKSÚP proti šíreniu koronavírusu

mini logo ÚKSÚP

V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), je vstup do budov  ÚKSÚP naďalej povolený len s rúškom.