Meno Priezvisko:

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Vargová Jana
Ing. PhD.

Matúškova 21, Bratislava
Riaditeľka odboru
Nováková Katarína
Ing.

02/59880313,

Katarina.Novakova@uksup.sk
Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za registráciu v EPV a dochádzky,
Fuseková Marianna
Ing.

02/59880417,
Marianna.Fusekova@uksup.skMatúškova 21, Bratislava
Vedúca oddelenia administratívy a kontroly v EPV
Híveš Juraj
Ing.

02/59880353,

Juraj.Hives@uksup.skMatúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za vydávanie výnimiek pre živočíšnu výrobu v EPV, za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV, OFIS,
Mikušová Dominika
Ing.

02/59880416, 

Dominika.Mikusova@uksup.skMatúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za administráciu nezhôd zistených v systéme EPV, za potraviny v EPV
Tholtová Michaela
Ing.

02/59880416,
Michaela.Tholtova@uksup.skMatúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu v EPV, za odber vzoriek v EPV
Stojkovičová Stanislava
Mgr.
02/59880416,
Stanislava.Stojkovicova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava


Zodpovedný pracovník za spracovanie štatistík za EPV


Jamborová Terézia
Ing.

02/59880312,

Terezia.Jamborova@uksup.sk

 
Matúškova 21, Bratislava


Vedúca oddelenia registrácie v EPV,
zodpovedná pre registráciu do EPV,
Harisová Jana
Ing.
                                02/59880312,
               Jana.Harisova@uksup.sk

Matúškova 21,Bratislava
Zodpovedný pracovník pre registráciu do EPV
Tóthová Gabriela
Ing.

02/59880313,

Gabriela.Tothova@uksup.sk
Matúškova 21, Bratislava
Manažér databázy bioosív, pracovník zodpovedný za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV
Zámečníková Inez
Ing.

038/5392641

Inez.Zamecnikova@uksup.sk

 


0905663907
SS Veľké Ripňany
Vedúca oddelenia registra sadov a chmeľníc
Sivčáková Zuzana
Ing.

038/5392641,
 Zuzana.Sivcakova@uksup.sk


0918491071

SS Veľké Ripňany
Referent pre registráciu ovocných sadov
Vargová Helena
Ing.
PhD.


038/5392641,
Helena.Vargova@uksup.skSS Veľké Ripňany
Referent pre vypracovávanie odborných stanovísk projektom a GIS
Zvalová Mária
Mgr.
Ing.
                                038/5392641,
              Maria.Zvalova@uksup.sk

SS Veľké Ripňany
Referent štatistických zisťovaní